ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο δικτυακός αυτός τόπος δημοσιεύεται από την Laboratoires URGO, μια ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο της Dijon με αριθμό Β 433 842 044 με κεφάλαιο 12.528.000 € με έδρα την 42 Rue de Longvic – 21300 Chenôve. Ο διευθυντής έκδοσης αυτού του ιστότοπου είναι ο Pierre Moustial υπό την ιδιότητα του CEO της Laboratoires URGO.

HOST

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από την εταιρεία Laboratoires URGO at 42 Rue de Longvic – 21300 Chenôve.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΗΤΣΙΑ

Το γραφικό περιβάλλον αυτής της ιστοσελίδας δημιουργήθηκε από την Dufresne Corrigan Scarlett  και ο ιστότοπος προγραμματίστηκε από την Equinoa : digital agency.

Όλα τα γραφικά, η δομή και γενικότερα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας Laboratoires URGO προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, το δίκαιο ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα εικόνας. Είναι πλήρως ιδιοκτησία της Laboratoires URGO ή των εταίρων της. Η χρήση αυτού του ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Η αναπαραγωγή οποιασδήποτε σελίδας σε αυτόν τον ιστότοπο σε περιβάλλον εξωτερικό με εκείνο της Laboratoires URGO ή η χρήση οποιασδήποτε σελίδας που ανήκει στην Laboratoires URGO απαγορεύεται αυστηρά.

Εμπορικά σήματα: Nylex®, Nylexfix®, Nylexocrep® and Nylexogrip® are the property of Molypharm Industries.

Εμπορικά σήματα: Filmogel®, Sparaplaie®, Urgo®, Urgoderm®, Urgofix®, Urgoplastic®, Urgopore®, Urgostérile®, Urgostrapping®, Urgostrips® and Urgosyval® are the property of La Société de Developpement et Recherche Industrielle.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα δεδομένα για τα οποία η Laboratoires URGO είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία τους, που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου, είναι απαραίτητα για την ανταπόκριση στα μηνύματα και τις εφαρμογές σας. Οι μόνοι παραλήπτες των πληροφοριών σας θα είναι η Laboratoires URGO για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την Πληροφορική, Αρχεία και Πολιτικές Ελευθερίες, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να διορθώσετε τυχόν πληροφορίες που αφορούν εσάς, καθώς και το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στη: Laboratoires URGO, 42 Rue de Longvic – 21300 Chenôve. Συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας.