Άφθες

Άφθα, είστε σίγουροι;

Οι άφθες είναι μικρά άσπρα οιδήματα ή έλκη που περιβάλλονται από μία κόκκινη περιοχή η όποια εμφανίζεται μέσα στο στόμα, ιδιαίτερα στα μαγούλα, στο εσωτερικό των χειλιών και στη γλώσσα.

Οι άφθες είναι ένα κοινό πρόβλημα και συχνά επανεμφανίζονται.