Πληγή

Πληγή, είστε σίγουροι;

Η πληγή είναι μια βλάβη του δέρματος. Συχνά επιφανειακές, ακόμη και μικρές πληγές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης.

Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μερικά βασικά βήματα για την αντιμετώπισή τους: τον καθαρισμό, την προστασία και την επούλωση.